Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning

Läroanstalter

Svenskspråkiga

Kurserna hålls kl. 9.00 - 16.00

Annullering av deltagande

Annullera ditt deltagande i god tid genom att skicka e-post till konsultointi.inschool.fi(at)supportvisma.com

Om du får förhinder att delta i en kurs, kan du skicka en annan deltagare i ditt ställe.

Du kan annullera ditt deltagande avgiftsfritt senast 11 arbetsdagar före kursdagen. Efter detta debiteras en annulleringsavgift enligt följande:

- Annullering 4-10 arbetsdagar före kursdagen -> hälften av hela kursavgiften debiteras.

- Annullering mindre än 4 arbetsdagar före kursdagen -> hela kursavgiften debiteras.

- Annullering mot läkarintyg -> 25 % av kursavgiften debiteras. Sjukdomsfall ska anmälas senast på kursdagen.
Läkarintyget ska vara kursanordnaren tillhanda senast 4 arbetsdagar efter kursdagen.
Läkarintyg bör skickas till arrangören enligt dennes anvisningar senast inom 4 arbetsdagar efter kursen.